Przejdź do treści
AA

Hutnik. Pismo pracowników HiL członków NSZZ "Solidarność"

logotyp H

Okres wydawania:

od 01.03.1982 do 01.06.1989

Miejsce wydawania:

Kraków

Rys historii tytułu:

„Hutnik” wydawany był przez „S” Huty im. Lenina z podtytułem „Pismo pracowników HiL członków NSZZ «Solidarność»”, od nr. 2. z 1982 r. „Pismo członków NSZZ «Solidarność» HiLCzytaj dalej

„Hutnik” wydawany był przez „S” Huty im. Lenina z podtytułem „Pismo pracowników HiL członków NSZZ «Solidarność»”, od nr. 2. z 1982 r. „Pismo członków NSZZ «Solidarność» HiL”, od nr. 9. z 1989 r. „Pismo członków NSZZ «Solidarność» Kombinatu Metalurgicznego Nowa Huta”.

W styczniu 1982 r. z pomocą studentów Akademii Górniczo Hutniczej została wydana w nakładzie ok. 1 tys. egz. jednodniówka (bez nagłówka, uznana później za numer zerowy "Hutnika"). Ukazały się 202 numery (nie licząc wydań specjalnych). 1 grudnia 1984 r. ukazał się specjalny ilustrowany numer poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce w nakładzie 20 tys. egzemplarzy. W czerwcu 1989 r. twórcy pisma podjęli decyzję o zaprzestaniu jego wydawania. 

Pismo ukazywało się nieregularnie. Miało charakter informacyjno-publicystyczny; zamieszczano materiały m.in. o represjach i więźniach politycznych; poruszano zagadnienia gospodarcze, społeczno-polityczne kraju, problemy pracowników i zakładów pracy, sytuacji na świecie; publikowano dokumenty (oświadczenia, komunikaty, stanowiska, informacje z posiedzeń) struktur zakładowych, regionalnych i krajowych „S”. Dzięki W. Marchewczykowi, który pozyskał do współpracy znanych krakowskich dziennikarzy i naukowców, z czasem „Hutnik” stał się pismem o zasięgu regionalnym.

Zwiń

Redakcja:

Jerzy Ostałowski, Zdzisław Jaworski, Grzegorz Bednarz, Wojciech Marchewczyk, Jacek Marchewczyk, Krystyna Ryczaj (ps. Zośka), Barbara Zientarska (ps. Kaśka), Andrzej Łaptaś, Jerzy Pszon, Wojciech Podrzucki (ilustracje).

 Od 1985 r. funkcje przedstawiciela zagranicznego pełniła mieszkająca w Paryżu Urszula Kossakowska. Od grudnia 1987 r. korespondencja krajowa była przekazywana Jackowi Smagowiczowi, którego adres zamieszczono na łamach pisma.

Autorzy:

Zbigniew Dolicki, Jerzy Surdykowski (ps. Stanisław Małopolski), Maria de Hernandez-Paluch (ps. Ryszard Gozdawa), Lesław Maleszka (pierwszy zaczął publikować pod swoim nazwiskiem), Maciej Szumowski, Maria Przełomiec, Helena Luzar.

Nakład (średni):

2000-16 000 egzrmplarzy

Format:

A4, A5

Objętość:

1-6 stron

Technika druku:

powielacz, offset, sitodruk

Druk:

Nr 1 z marca 1982 r. został zredagowany i wydrukowany w mieszkaniu Z. Jaworskiego.

Barbara Zientarska (ps. Kaśka), Leszek Jaranowski (ps. Długi, Szymek), Grzegorz Bednarz 

Kolportaż:

Pismo początkowo kolportowano głównie na Wydziale Walcowniczych HiL.

Krystyna Ryczaj (ps. Zośka), Jerzy Rusek, Zbigniew Kowalik, Una Górawska, Jerzy Mielniczuk, Konrad Sobol

Inne:

30 września 2007 r. w ramach obchodów 25-lecia „Hutnika”, na nowohuckim osiedlu Szklane Domy odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik prasy podziemnej, którego pomysłodawcą był W. Marchewczyk.

Hutnik

1

Data wydania:

Dowiedz się więcej
Hutnik

9/82

Data wydania: 02.06.1982

Dowiedz się więcej
Hutnik

11/82

Data wydania: 19.06.1982

Dowiedz się więcej
Hutnik

14/82

Data wydania: 02.07.1982

Dowiedz się więcej
Hutnik

16/82

Data wydania: 16.07.1982

Dowiedz się więcej
Hutnik

17/82

Data wydania: 21.07.1982

Dowiedz się więcej
Hutnik

20/82

Data wydania: 06.08.1982

Dowiedz się więcej
Hutnik

23/82

Data wydania: 02.09.1982

Dowiedz się więcej
Hutnik

34/82

Data wydania: 15.11.1982

Dowiedz się więcej
Hutnik

14/54

Data wydania: 05.05.1983

Dowiedz się więcej
Hutnik

13/53

Data wydania: 25.05.1983

Dowiedz się więcej
Hutnik

21/61

Data wydania: 03.08.1983

Dowiedz się więcej
Hutnik

9/81

Data wydania: 31.05.1984

Dowiedz się więcej
Hutnik

15/87

Data wydania: 31.07.1984

Dowiedz się więcej
Hutnik

16/88

Data wydania: 22.08.1984

Dowiedz się więcej
Hutnik

18/90

Data wydania: 18.10.1984

Dowiedz się więcej
Hutnik

Wydanie Specjalne

Data wydania: 21.10.1984

Dowiedz się więcej
Hutnik

19/91

Data wydania: 30.10.1984

Dowiedz się więcej
Hutnik

Wydanie Specjalne 2

Data wydania: 16.12.1984

Dowiedz się więcej
Hutnik

11/106

Data wydania: 15.07.1985

Dowiedz się więcej
Hutnik

17/112

Data wydania: 05.11.1985

Dowiedz się więcej
Hutnik

5/119

Data wydania: 05.03.1986

Dowiedz się więcej
Hutnik

6/120

Data wydania: 24.03.1986

Dowiedz się więcej
Hutnik

7/121

Data wydania: 14.04.1986

Dowiedz się więcej
Hutnik

16/130

Data wydania: 20.11.1986

Dowiedz się więcej
Hutnik

7/138

Data wydania: 11.05.1987

Dowiedz się więcej
Hutnik

14/145

Data wydania: 20.10.1987

Dowiedz się więcej
Hutnik

13/161

Data wydania: 01.05.1988

Dowiedz się więcej
Hutnik

24/172

Data wydania: 28.06.1988

Dowiedz się więcej
Hutnik

27/175

Data wydania: 24.08.1988

Dowiedz się więcej