Przejdź do treści
AA

Prasa

W okresie PRL do 1989 r.  ukazywało się nielegalnie kilka tysięcy tytułów prasy podziemnej. Były to serwisy informacyjne, ale i poważne kwartalniki społeczno-polityczne oraz kulturalne. Niektóre miały zasięg swojego zakładu pracy, inne całej aglomeracji a nawet ogólnokrajowy.

Filtry

Rodzaj czasopisma

Wola

Okres działalności: od 01.01.1982

Pismo wydawane jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze.

Zobacz numery

Wolny Głos Ursusa

Okres działalności: od

Zobacz numery

Wolny Związkowiec

Okres działalności: od 15.09.1980 do 12.12.1981, 13.12.1981 do 23.12.1981, 25.09.1980

Pismo MKR, następnie MKZ „S” z siedzibą w Hucie Katowice

Zobacz numery

Wyzwolenie

Okres działalności: od 01.01.1984 do 30.06.1989

Niezależny miesięcznik polityczny wydawany przez członków Ruchu Politycznego Wyzwolenie, niewielkiej organizacji liczącej około 30 osób i deklarującej chęć współpracy z podziemną „S” (wśród nich byli pracownicy Spółdzielni Dziennikarskiej Agencja Omnipress, zatrudniającej opozycyjnych dziennikarzy).

Zobacz numery

Z Dnia na Dzień Serwis Informacyjny NSZZ "Solidarność"

Okres działalności: od 06.02.1981 do 30.12.1990

Pismo MKZ ZR następnie RKS „S” Dolny Śląsk

Zobacz numery

Zapis

Okres działalności: od 01.01.1997

Pismo literackie wydawane w drugim obiegu.

Zobacz numery

Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej

Okres działalności: od 03.01.1984 do 30.04.1990

Pismo powstało z inicjatywy Zofii Kuratowskiej i Społecznej Komisji Zdrowia, której celem było kontynuowanie działań podjętych przez „S” 1980-1981, opracowanie Raportu o stanie zdrowia narodu oraz programu działań reformatorskich w ochronie zdrowia.

Zobacz numery