Przejdź do treści
AA

Wydawnictwa

Wydawnictwa podziemne (drugi obieg wydawniczy) - publikacje bezdebitowe, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechniania przez stosowny urząd (do 1989  r. był to Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk), niejednokrotnie ignorujące prawo autorskie. Bywały wydawane w nakładach od kilkunastu kopii do kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy przez nielegalne („podziemne”) wydawnictwa lub przez osoby prywatne. Przypuszcza się, ze stały kontakt z wydawnictwami drugiego obiegu w latach 80. miało do 100 tysięcy osób, natomiast do 250 tysięcy osób miało kontakt nieregularny i sporadyczny.

Filtry

Rodzaj wydawnictwa

Oficyna Wydawnicza „Rytm”

Okres działalności: od 01.01.1983

Zobacz publikacje

Towarzystwo Pomost

Okres działalności: od 01.09.1986

Stowarzyszenie społeczno-kulturalne działające od jesieni 1986 na Uniwersytecie Warszawskim

Zobacz publikacje

Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja

Okres działalności: od 01.09.1978 do 30.12.1983

Podziemne wydawnictwo założone we wrześniu 1978 r. w Warszawie, związane początkowo z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela i drukujące głównie pismo ROPCiO „Opinia”.

Zobacz publikacje

Wydawnictwo im. Olofa Palme

Okres działalności: od 01.01.1986 do 30.12.1989

Zobacz publikacje
Wydawnictwo Most Logo

Wydawnictwo Most

Okres działalności: od 01.09.1984

Podziemne wydawnictwo założone w środowisku SDP

Zobacz publikacje
Wydawnictwo Przedświt

Wydawnictwo Przedświt

Okres działalności: od 01.01.1982 do 31.12.1989

Jedno z wydawnictw tzw. drugiego obiegu, działające poza zasięgiem peerelowskiej cenzury w latach 1982 – 1989.

Zobacz publikacje

„Archiwum Solidarności”

Okres działalności: od 01.01.1983 do 30.12.1989

Podziemna struktura, mająca na celu gromadzenie i publikowanie dokumentów NSZZ „Solidarność”.

Zobacz publikacje