Przejdź do treści
AA

Prasa

W okresie PRL do 1989 r.  ukazywało się nielegalnie kilka tysięcy tytułów prasy podziemnej. Były to serwisy informacyjne, ale i poważne kwartalniki społeczno-polityczne oraz kulturalne. Niektóre miały zasięg swojego zakładu pracy, inne całej aglomeracji a nawet ogólnokrajowy.

Filtry

Rodzaj czasopisma

Czas Przyszły

Okres działalności: od 09.01.1987 do 30.12.1989

Pismo Ruchu WiP

Zobacz numery

Dezerter Dwutygodnik Informacyjny Ruchu Wolność i Pokój

Okres działalności: od

Zobacz numery

Dobry Jaśko Kwartalnik Literacki

Okres działalności: od

Zobacz numery

Droga

Okres działalności: od 01.06.1978 do 13.07.1981

Pismo ROPCiO, od nr. 10 z 1980 KPN

Zobacz numery

Dwadzieścia Jeden Poglądy – Gospodarka – Idee – Sprawy społeczne – Rozmowy – Polemiki – Dokumenty

Okres działalności: od 01.05.1986

Pismo społeczno-polityczne

Zobacz numery

Ekoforum Nieregularnik Ekologiczny Ruchu WiP

Okres działalności: od

Zobacz numery

Fakty Miesięcznik informacyjny NSZZ "Solidarność", Biuletyn informacyjny NSZZ "Solidarność

Okres działalności: od 01.01.1982

Zobacz numery

Godność Pismo funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej

Okres działalności: od 01.09.1982

Zobacz numery

Gospodarz Pismo w obronie praw chłopskiej gospodarki rodzinnej

Okres działalności: od 01.01.1977 do 30.12.1981

Pismo wydawane przez ROPCiO, adresowane do mieszkańców wsi.

Zobacz numery
głos

Głos

Okres działalności: od 31.10.1977 do 31.12.1981

Jedno z pierwszych czasopism opozycji demokratycznej w czasach PRL, związane z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. Pierwszy numer ukazał się w październiku 1977, a ostatni w grudniu 1981.

 

Zobacz numery