Przejdź do treści
AA

Wydawnictwa

Wydawnictwa podziemne (drugi obieg wydawniczy) - publikacje bezdebitowe, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechniania przez stosowny urząd (do 1989  r. był to Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk), niejednokrotnie ignorujące prawo autorskie. Bywały wydawane w nakładach od kilkunastu kopii do kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy przez nielegalne („podziemne”) wydawnictwa lub przez osoby prywatne. Przypuszcza się, ze stały kontakt z wydawnictwami drugiego obiegu w latach 80. miało do 100 tysięcy osób, natomiast do 250 tysięcy osób miało kontakt nieregularny i sporadyczny.

Filtry

Rodzaj wydawnictwa
Logo CDN

CDN

Okres działalności: od 01.01.1982 do 31.12.1989

Podziemna oficyna działająca 1982-1989 w Warszawie

Zobacz publikacje
logo Editions Spotkania

Editions Spotkania

Okres działalności: od 01.01.1978

Polskie wydawnictwo emigracyjne

Zobacz publikacje

Inicjatywa Wydawnicza Aspekt

Okres działalności: od 01.01.1983 do 31.12.1990

Jedno z największych wrocławskich wydawnictw podziemnych

Zobacz publikacje

Krąg

Okres działalności: od 01.01.1981 do 01.12.1990

Wydawnictwo niezależne, jedno z ważniejszych w „drugim obiegu” lat 80.

Zobacz publikacje

Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze

Okres działalności: od 01.01.1982 do 30.12.1989

Wydawnictwo podziemne, założone w Krakowie

Zobacz publikacje
Niezależna Oficyna Wydawnicza

Niezależna Oficyna Wydawnicza

Okres działalności: od 01.01.1977 do 31.12.1989

„Nowa” wydała w latach 1977–1989 ok. trzystu książek z zakresu literatury polskiej i światowej oraz historii najnowszej, w nakładach od kilkuset do kilkunastu tysięcy egzemplarzy, a także liczne pisma, m.in. „Zapis”, „Krytyka”, „Puls” i „Tygodnik Mazowsze”. Miała zorganizowany profesjonalnie system druku i kolportażu. W latach 80. dzięki uzyskanej niezależności finansowej wypłacała wynagrodzenia autorom, tłumaczom i drukarzom. W II połowie lat 80. wydawała również kasety video (jako pierwszą Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, łącznie 21 tytułów) oraz kasety magnetofonowe, łącznie 39 tytułów.

Szczegóły: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCna_Oficyna_Wydawnicza

http://www.encysol.pl/wiki/Niezale%C5%BCna_Oficyna_Wydawnicza

Zobacz publikacje
Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza

Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza

Okres działalności: od 01.01.1978 do 30.12.1981

Zobacz publikacje
officyna liberałów

Officyna liberałów

Okres działalności: od 01.01.1979 do 31.12.1989

Polskie wydawnictwo, wydawca książek o tematyce społeczno-politycznej oraz tygodnika Najwyższy CZAS!

Zobacz publikacje

Oficyna Literacka

Okres działalności: od 01.01.1978

Polskie wydawnictwo założone w 1978 roku w Krakowie

Zobacz publikacje
Oficyna Wydawnicza Pokolenie

Oficyna Wydawnicza Pokolenie

Okres działalności: od

Wydawnictwo podziemne działające w Warszawie

Zobacz publikacje